Hrvatski English Deutsch Italiano

 

Opći uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

PODACI O IZDAVAČU

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.dcd.hr (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje navedene Internet stranice i facebook stranica Dental Centar Dubravica i Centro Dentistico Dubravica Croazia.

Korištenjem ovih Internet i facebook stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s istaknutim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje u skladu s istima.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Izdavač Internet stranice www.dcd.hr je Poliklinika Dubravica, sa sjedištem u Vodicama, Magistrala 59, osobni identifikacijski broj (OIB): 62380794404 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“).

www.dcd.hr je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.dcd.hr je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.dcd.hr.

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice, izbornike, galerije i ostale njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.dcd.hr, a Facebook stranice podrazumijevaju sve galerije, objave i obavijesti.

PRIVATNOST

Kako bi korisnicima ponudili najbolju uslugu i iskustvo korištenja usluga Izdavač može zatražiti osobne podatke Korisnika. Davanje ovakvih informacija je dobrovoljno i služi kako bismo pomogli u rješavanju medicinskih problema. Osobni podaci bit će korišteni strogo u suglasnosti sa zakonima o zaštiti podataka i sa europskom uredbom GDPR. Osobni podaci koriste se isključivo u standardnim procedurama u cilju obrađivanja zahtjeva Korisnika. Obrada i upotreba podataka za konzultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz izričitu suglasnost Korisnika. Ako prilikom davanja podataka unaprijed navedene svrhe Korisnik da i suglasnost da podatke koriste i druge organizacije u sastavu ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ukoliko Korisnik ne da svoj pristanak, podaci neće biti ustupljeni nikome. Prikupljeni osobni podatci koristiti će se samo i isključivo u onom opsegu koji je za to potreban. Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio politike naše tvrtke.

Korištenjem ovih Internet i facebook stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s istaknutim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranica u skladu s istima.

PROMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.dcd.hr i navedene facebook stranice, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je odmah po objavi na Internet stranicama www.dcd.hr. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.dcd.hr vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, Izdavač je nositelj autorskih prava na cjelokupnom sadržaju Internet stranice www.dcd.hr neophodnom za rad stranice.

Tekstovi, slike, grafički elementi, tonski zapisi, animacije, video klipovi, kao i njihov raspored na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Ovi objekti se ne smiju kopirati u komercijalne svrhe, ne smiju se distribuirati, niti se bilo koji od ovih objekata smije mijenjati i postavljati na druge Internet stranice.

Strogo je zabranjena bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Izdavača.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.dcd.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.